JANA KOVÁŘOVÁ, LHOTKA 30, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ, TEL. 604 953 467, SKYPE: cajanakovarova, email: scalea@seznam.cz